Max Kommer (1953) studeerde sociologie in Leiden en promoveerde in Utrecht. Hij werkte bij het ministerie van (veiligheid en) justitie als onderzoeker en programmacoördinator (WODC) en als coördinator strategieontwikkeling (Directie strategie). Momenteel is hij freelance strategisch adviseur en als research fellow verbonden aan de WBS.