Hélène Oppatja heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting. Zij is vicevoorzitter van het Partijbestuur van de PvdA en heeft onder andere cultuur, erecode en integriteit, algemeen bestuur centrum voor lokaal bestuur in haar portefeuille.