Hans Andersson heeft zitting in het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting (penningmeester). Andersson is organisatieadviseur en was onder andere voorzitter van de VARA.