Ferd Crone is voorzitter van het curatorium van de Wiardi Beckman Stichting.