contenttype

Tim ‘S Jongers (40) wordt de nieuwe directeur van de Wiardi Beckman Stichting (WBS). Momenteel is hij werkzaam als senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) op het gebied van verschillen in de samenleving. Per 1 september begint hij bij de WBS.

In dit nummer schrijft Paul de Beer dat de arbeidsmarkt geen markt is. Tineke Strik en Julia Verheul zoeken een alternatief voor Europa's falende asielsysteem. We publiceren ook het rapport Vrolijke noodzaak - stappenplan voor linkse samenwerking. En Ad Melkert wil geen fusie maar brede progressieve samenwerking.
S&D
Per 1 september 2022 zoekt de WBS een stagiair die wil meewerken aan het tweede deel van de biografie van Wim Kok. We zoeken een stagiair voor ten minste 3 maanden. Heb je interesse, reageer dan voor 8 juli.
Het PvdA-congres van 11 juni staat voor een deel in het teken van de samenwerking tussen PvdA en GroenLinks. Wat het congres ook beslist, de zoektocht naar linkse samenwerking duurt nog wel even voort, schrijft Sent in een toelichting bij het rapport Vrolijke Noodzaak.
In april werd het rapport Vrolijke noodzaak aangeboden aan het PvdA-partijbestuur. De adviezen die hierin gegeven worden variëren van ‘nodig’ (samenwerking wetenschappelijke bureaus) tot ‘mogelijk’ (schaduwkabinet met GroenLinks) en ‘drastisch’ (oprichting nieuwe linkse partij). Lees het hier.
Ad Melkert - Linkse samenwerking kan het beste vormkrijgen door alle aandacht te richten op het bundelen van de denkkracht van linkse en progressieve partijen en een afzonderlijke mobilisering van de verschillende achterbannen, schrijft Ad Melkert in een analyse in S&D.
S&D is het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting met politiek, wetenschap en essay en verschijnt zes keer per jaar. Een proefabonnement (3 nummers) is tijdelijk verkrijgbaar voor € 15. Bij dit proefabonnement ontvangt u als geschenk het boekje 'Een transitie voor iedereen, rode gedachten over groene industrie', met essays van Noortje Thijssen en Ferd Crone.

De oorlog in Oekraïne heeft grote economische en politieke implicaties zowel nu als in de toekomstige decennia. Nederland en Europa moeten zich zo snel mogelijk onafhankelijk maken voor de energievoorziening en gasopslag van het agressieve Rusland. De kosten van een boycot van Russisch gas voor Europa op de korte en de lange termijn zijn te overzien. Deze crisis moet aangegrepen worden om een versnelde groene transitie te realiseren.

De WBS ontwikkelt samen met de PvdA in Europa een visie om regionale ongelijkheid tegen te gaan.
Wat verwachten we van de politie? Wat zijn de waarden waar de politie voor moet staan? In dit actieonderzoek staan deze vragen centraal.
De wetenschappelijke bureaus van GroenLinks en de PvdA werken samen aan een project over de rol van werknemers bij de energietransitie.
De noodzaak de opwarming van de aarde zoveel mogelijk tegen te gaan is evident. Er ligt een enorme opgave om onze industrie, het vervoer en onze woningen klimaatneutraal te maken. Dit op een sociaal rechtvaardige manier doen is een nog grotere uitdaging. Maar het is de enige manier.
Klara Boonstra - Veel werkenden hadden de afgelopen twee coronajaren weinig te zeggen over hun werkplek. Anderen lukte het prima hun werk naar eigen inzicht corona-proof te organiseren. Als we niet uitkijken verdiept deze ongelijkheid in zeggenschap over de werkplek zich alleen maar verder, wanneer straks het hybride werken de norm wordt.
In dit nummer schrijft Klara Boonstra over ongelijke zeggenschap op de werkplek. Jantine Kriens vindt lokale partijen geen bedreiging maar een kans. Hans Blokland heeft een plan om onze democratie te redden. En David Bakker roept op om een streep te zetten door het pensioenakkoord.
S&D
Noortje Thijssen (wetenschappelijk bureau GroenLinks) en Ferd Crone (Curatorium WBS) spraken op1 mei over het gezamenlijke project van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks en de Wiardi Beckman Stichting waarin hun groene en rode harten samenkomen: de transitie naar een groene industrie en de sociale kwestie die daarachter schuilgaat.
Wat heeft de WBS afgelopen jaren gepubliceerd over onderwijs, over wonen, werk of over duurzaamheid? Je kunt eenvoudig en snel al onze artikelen en publicaties over een thema terugvinden in een van de veertien WBS-themadossiers.
boekenkast 2
Wonen is een grondrecht en een voorwaarde voor een goed leven. Eén van de maatregelen die daaraan bij kunnen dragen is om de huursector te reguleren.
Overig
Het tijdschrift S&D bestaat sinds 1939. Het blad is een vervolg op de Socialistische Gids (1916-1938). Alle oude nummers van S&D zijn online terug te vinden.
S&D
Het Joop-shirt is terug! Dit collectors item kost €24,95 en is alleen tijdelijk te bestellen (voor 31 mei). Draag Joop den Uyl voortaan op je hart en vul snel het bestelformulier in. De shirts zijn eind juni klaar.